Gott Regnskap Logo

Tjenester

Gøtt Regnskap leverer komplette regnskapstjenester, men kan også bistå i økonomiske prosesser som rådgivere og med tilrettelegging etter dine ønsker. Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å kartlegge hva du har behov for.

Gott Regnskap Perm

Starte eget

Det å starte egen virksomhet kan fort virke litt overveldende, med mange valg som skal tas og lover og regler som skal ivaretas. Det er ofte mange spørsmål som dukker opp, og ofte kan det være lønnsomt å være litt i forkant og ha tenkt gjennom en del muligheter, utfordringer og løsninger før de faktisk oppstår. Ofte er oppstartsfasen og vekst forbundet med likviditetsutfordringer, og god og effektiv økonomistyring er derfor viktig for å ha kontroll. Vi ønsker derfor å tilby å kunne være en sparringspartner helt fra start.

Gott Regnskap Gang

Komplett regnskap

Vi leverer alle tjenester du har behov for innen regnskapsområdet effektivt og nøyaktig, og vi tilbyr fleksible løsninger med tanke på arbeidsfordeling mellom kunde og regnskapsfører. I hovedsak benytter vi programmene Tripletex og Duett i vårt arbeide. Vi bistår med regnskapsføring av de fleste typer næringer, og tilbyr regnskap fra A til Å. Vi kan også tilpasse arbeidsoppgavene mellom kunde og regnskapsfører der hvor kunden ønsker å gjøre en del selv og hvor dette er hensiktsmessig. Vi tilbyr utarbeiding av komplett årsregnskap og skattemeldinger ifm. årsavslutningen av ASet.
Årsoppgjøret er oppgavene som leder til selskapets offisielle regnskap, og består av resultatregnskap, balanse og noter, noe som skal sendes til Brønnøysundregistrene hvert år. I tillegg til skattemeldingen med tilhørende pliktige vedlegg som sendes skatteetaten.

Alle Sideveis Gott Regnskap

Rådgiving

Vi på Gøtt Regnskap bistår gjerne med både økonomisk og skattemessig rådgiving. Med utgangspunkt i regnskapet kan vi hjelpe deg med å ta gode beslutninger og legge planer både på kort og lang sikt. Vi jobber tett med våre kunder og ønsker å yte best mulig tjeneste uansett størrelse på oppdraget. 

Gott Regnskap Landbruk

Landbruk

Landbruksregnskap skiller seg noe fra andre regnskap. Vi har god kompetanse på landbruksregnskap og flere av våre ansatte har i tillegg god kunnskap om næringen. Vi er et av Norges Bondelags samarbeidende regnskapskontorer og har gjennom denne avtalen tilgang til mye godt fagstoff og kurs som er nyttige for å holde seg oppdatert innen det spesielle regelverket for landbruksregnskap.